క్లినికల్ డిప్రెషన్: సంకేతాలు, కారణాలు & చికిత్స

క్లినికల్ డిప్రెషన్ యొక్క లక్షణాలు మరియు కారణాలను మరియు డిప్రెషన్‌కు ఎలా చికిత్స చేయాలో తెలుసుకోండి. మీకు డిప్రెషన్ సంకేతాలు ఉంటే మీరు ఏమి చేయగలరో తెలుసుకోండి.

సిట్యుయేషనల్ డిప్రెషన్: సంకేతాలు, లక్షణాలు & చికిత్స

సిట్యుయేషనల్ డిప్రెషన్ లేదా అడ్జస్ట్‌మెంట్ డిజార్డర్ గురించి వాస్తవాలను పొందండి. మా మనస్తత్వవేత్త సంకేతాలు, లక్షణాలు మరియు చికిత్స ఎంపికలను వివరిస్తారు.

క్లినికల్ డిప్రెషన్: సంకేతాలు, కారణాలు & చికిత్స

క్లినికల్ డిప్రెషన్ యొక్క లక్షణాలు మరియు కారణాలను మరియు డిప్రెషన్‌కు ఎలా చికిత్స చేయాలో తెలుసుకోండి. మీకు డిప్రెషన్ సంకేతాలు ఉంటే మీరు ఏమి చేయగలరో తెలుసుకోండి.

ఇది వాతావరణమా? సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్ (SAD)ని అర్థం చేసుకోవడం

4-6% అమెరికన్లు సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్‌తో బాధపడుతున్నారు. SAD లక్షణాలు మరియు చికిత్స ఎంపికల గురించి తెలుసుకోండి, తద్వారా మీరు ఆ చీకటి శీతాకాల నెలలలో మంచి అనుభూతిని పొందవచ్చు.

క్లినికల్ డిప్రెషన్: సంకేతాలు, కారణాలు & చికిత్స

క్లినికల్ డిప్రెషన్ యొక్క లక్షణాలు మరియు కారణాలను మరియు డిప్రెషన్‌కు ఎలా చికిత్స చేయాలో తెలుసుకోండి. మీకు డిప్రెషన్ సంకేతాలు ఉంటే మీరు ఏమి చేయగలరో తెలుసుకోండి.

డిప్రెషన్ కోసం వైద్యపరంగా ఆమోదించబడిన స్వీయ-సహాయ సాధనాలు

వైద్యపరంగా నిరూపితమైన డిప్రెషన్ స్వీయ-సహాయ సాధనాల్లోకి ప్రవేశించండి. ఒక P యొక్క నిపుణుల సమీక్షించిన గైడ్ డిప్రెషన్ లక్షణాలను తగ్గించడంలో సహాయపడే పద్ధతులను పరిశీలిస్తుంది.

డిప్రెషన్ కోసం వైద్యపరంగా ఆమోదించబడిన స్వీయ-సహాయ సాధనాలు

వైద్యపరంగా నిరూపితమైన డిప్రెషన్ స్వీయ-సహాయ సాధనాల్లోకి ప్రవేశించండి. ఒక P యొక్క నిపుణుల సమీక్షించిన గైడ్ డిప్రెషన్ లక్షణాలను తగ్గించడంలో సహాయపడే పద్ధతులను పరిశీలిస్తుంది.

ఇది వాతావరణమా? సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్ (SAD)ని అర్థం చేసుకోవడం

4-6% అమెరికన్లు సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్‌తో బాధపడుతున్నారు. SAD లక్షణాలు మరియు చికిత్స ఎంపికల గురించి తెలుసుకోండి, తద్వారా మీరు ఆ చీకటి శీతాకాల నెలలలో మంచి అనుభూతిని పొందవచ్చు.

ప్రసవానంతర డిప్రెషన్: సంకేతాలు, లక్షణాలు & చికిత్స

ప్రసవానంతర మాంద్యం ప్రతి 7 మంది కొత్త తల్లులలో 1 మందిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ప్రసవానంతర మాంద్యం యొక్క సంకేతాలు మరియు లక్షణాలు మరియు మీ చికిత్స ఎంపికల గురించి తెలుసుకోండి.

డిప్రెషన్‌తో కలుపు సహాయం చేస్తుందా?

నిరాశతో కలుపు సహాయం చేస్తుందా? పరిశోధన ఏమి చెబుతుందో మరియు ఆందోళన లేదా నిరాశకు ఎలా సరిగ్గా చికిత్స చేయాలో తెలుసుకోండి.

డిప్రెషన్ కోసం వైద్యపరంగా ఆమోదించబడిన స్వీయ-సహాయ సాధనాలు

వైద్యపరంగా నిరూపితమైన డిప్రెషన్ స్వీయ-సహాయ సాధనాల్లోకి ప్రవేశించండి. ఒక P యొక్క నిపుణుల సమీక్షించిన గైడ్ డిప్రెషన్ లక్షణాలను తగ్గించడంలో సహాయపడే పద్ధతులను పరిశీలిస్తుంది.

డిప్రెషన్ కోసం మూలికలు మరియు సప్లిమెంట్స్

A P నిపుణుడు సమీక్షించిన గైడ్‌తో ఆందోళన మరియు నిరాశకు సహజ నివారణలను కనుగొనండి. మీ మానసిక ఆరోగ్యానికి సహాయపడటానికి ఏ సప్లిమెంట్లను తీసుకోవాలో తెలుసుకోండి.

ఇది వాతావరణమా? సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్ (SAD)ని అర్థం చేసుకోవడం

4-6% అమెరికన్లు సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్‌తో బాధపడుతున్నారు. SAD లక్షణాలు మరియు చికిత్స ఎంపికల గురించి తెలుసుకోండి, తద్వారా మీరు ఆ చీకటి శీతాకాల నెలలలో మంచి అనుభూతిని పొందవచ్చు.

ప్రసవానంతర డిప్రెషన్: సంకేతాలు, లక్షణాలు & చికిత్స

ప్రసవానంతర మాంద్యం ప్రతి 7 మంది కొత్త తల్లులలో 1 మందిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ప్రసవానంతర మాంద్యం యొక్క సంకేతాలు మరియు లక్షణాలు మరియు మీ చికిత్స ఎంపికల గురించి తెలుసుకోండి.

డిప్రెషన్‌తో కలుపు సహాయం చేస్తుందా?

నిరాశతో కలుపు సహాయం చేస్తుందా? పరిశోధన ఏమి చెబుతుందో మరియు ఆందోళన లేదా నిరాశకు ఎలా సరిగ్గా చికిత్స చేయాలో తెలుసుకోండి.

SAD (సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్)కి కారణమేమిటి?

SAD (సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్)కి కారణమేమిటి?

డిప్రెషన్ కోసం వైద్యపరంగా ఆమోదించబడిన స్వీయ-సహాయ సాధనాలు

వైద్యపరంగా నిరూపితమైన డిప్రెషన్ స్వీయ-సహాయ సాధనాల్లోకి ప్రవేశించండి. ఒక P యొక్క నిపుణుల సమీక్షించిన గైడ్ డిప్రెషన్ లక్షణాలను తగ్గించడంలో సహాయపడే పద్ధతులను పరిశీలిస్తుంది.

క్లినికల్ డిప్రెషన్: సంకేతాలు, కారణాలు & చికిత్స

క్లినికల్ డిప్రెషన్ యొక్క లక్షణాలు మరియు కారణాలను మరియు డిప్రెషన్‌కు ఎలా చికిత్స చేయాలో తెలుసుకోండి. మీకు డిప్రెషన్ సంకేతాలు ఉంటే మీరు ఏమి చేయగలరో తెలుసుకోండి.

సిట్యుయేషనల్ డిప్రెషన్: సంకేతాలు, లక్షణాలు & చికిత్స

సిట్యుయేషనల్ డిప్రెషన్ లేదా అడ్జస్ట్‌మెంట్ డిజార్డర్ గురించి వాస్తవాలను పొందండి. మా మనస్తత్వవేత్త సంకేతాలు, లక్షణాలు మరియు చికిత్స ఎంపికలను వివరిస్తారు.

SAD (సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్)కి కారణమేమిటి?

SAD (సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్)కి కారణమేమిటి?