సామాజిక ఆందోళన రుగ్మత: సంకేతాలు, లక్షణాలు & చికిత్స

సామాజిక ఆందోళన రుగ్మత (సోషల్ ఫోబియా) గురించి వాస్తవాలను తెలుసుకోండి. మా మనస్తత్వవేత్త ఈ సాధారణ రకమైన ఆందోళనకు సంకేతాలు, లక్షణాలు మరియు చికిత్స ఎంపికలను వివరిస్తారు.సామాజిక ఆందోళన రుగ్మత: సంకేతాలు, లక్షణాలు & చికిత్స

సామాజిక ఆందోళన రుగ్మత (సోషల్ ఫోబియా) గురించి వాస్తవాలను తెలుసుకోండి. మా మనస్తత్వవేత్త ఈ సాధారణ రకమైన ఆందోళనకు సంకేతాలు, లక్షణాలు మరియు చికిత్స ఎంపికలను వివరిస్తారు.

సామాజిక ఆందోళన రుగ్మత: సంకేతాలు, లక్షణాలు & చికిత్స

సామాజిక ఆందోళన రుగ్మత (సోషల్ ఫోబియా) గురించి వాస్తవాలను తెలుసుకోండి. మా మనస్తత్వవేత్త ఈ సాధారణ రకమైన ఆందోళనకు సంకేతాలు, లక్షణాలు మరియు చికిత్స ఎంపికలను వివరిస్తారు.ఆన్‌లైన్ సైకియాట్రిస్ట్‌ల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదీ

మీకు సరైన మానసిక వైద్యుడిని కనుగొనడం చాలా కష్టమైన ప్రక్రియ. ఆన్‌లైన్ సైకియాట్రిస్ట్‌ల గురించి మరియు వారు సూచించే వాటి గురించి తెలుసుకోండి

ఒత్తిడి వర్సెస్ ఆందోళన: తేడా ఏమిటి & ఎలా చికిత్స చేయాలి?

ఒత్తిడి vs ఆందోళన మధ్య వ్యత్యాసాన్ని నేర్చుకోవడం సరైన చికిత్స పొందడానికి కీలకం. రెండింటి మధ్య తేడాను ఎలా గుర్తించాలో తెలుసుకోవడానికి మరింత చదవండి.

హై ఫంక్షనింగ్ డిప్రెషన్ అంటే ఏమిటి మరియు దానిని ఎలా చికిత్స చేయాలి

హై ఫంక్షనింగ్ డిప్రెషన్‌ని గుర్తించడం కష్టంగా ఉంటుంది, అయితే దానికి చికిత్స పొందేందుకు సంకేతాలు మరియు లక్షణాల గురించి తెలుసుకోవడం మొదటి మెట్టు.

ప్రవర్తనా ఆరోగ్య వనరులు

A P లు ఉచిత AI సింప్టమ్ చెకర్ మరియు ఆన్‌లైన్ వైద్యులతో వ్యక్తిగతీకరించిన ఆరోగ్య సమాధానాలు మరియు వేగవంతమైన, సరసమైన సంరక్షణను పొందండి.

డేలైట్ సేవింగ్స్ సమయం మిమ్మల్ని బాధపెడుతుందా?

A P లు ఉచిత AI సింప్టమ్ చెకర్ మరియు ఆన్‌లైన్ వైద్యులతో వ్యక్తిగతీకరించిన ఆరోగ్య సమాధానాలు మరియు వేగవంతమైన, సరసమైన సంరక్షణను పొందండి.సామాజిక ఆందోళన రుగ్మత: సంకేతాలు, లక్షణాలు & చికిత్స

సామాజిక ఆందోళన రుగ్మత (సోషల్ ఫోబియా) గురించి వాస్తవాలను తెలుసుకోండి. మా మనస్తత్వవేత్త ఈ సాధారణ రకమైన ఆందోళనకు సంకేతాలు, లక్షణాలు మరియు చికిత్స ఎంపికలను వివరిస్తారు.

ఒత్తిడి వర్సెస్ ఆందోళన: తేడా ఏమిటి & ఎలా చికిత్స చేయాలి?

ఒత్తిడి vs ఆందోళన మధ్య వ్యత్యాసాన్ని నేర్చుకోవడం సరైన చికిత్స పొందడానికి కీలకం. రెండింటి మధ్య తేడాను ఎలా గుర్తించాలో తెలుసుకోవడానికి మరింత చదవండి.

డేలైట్ సేవింగ్స్ సమయం మిమ్మల్ని బాధపెడుతుందా?

A P లు ఉచిత AI సింప్టమ్ చెకర్ మరియు ఆన్‌లైన్ వైద్యులతో వ్యక్తిగతీకరించిన ఆరోగ్య సమాధానాలు మరియు వేగవంతమైన, సరసమైన సంరక్షణను పొందండి.

ప్రవర్తనా ఆరోగ్య వనరులు

A P లు ఉచిత AI సింప్టమ్ చెకర్ మరియు ఆన్‌లైన్ వైద్యులతో వ్యక్తిగతీకరించిన ఆరోగ్య సమాధానాలు మరియు వేగవంతమైన, సరసమైన సంరక్షణను పొందండి.

హై ఫంక్షనింగ్ డిప్రెషన్ అంటే ఏమిటి మరియు దానిని ఎలా చికిత్స చేయాలి

హై ఫంక్షనింగ్ డిప్రెషన్‌ని గుర్తించడం కష్టంగా ఉంటుంది, అయితే దానికి చికిత్స పొందేందుకు సంకేతాలు మరియు లక్షణాల గురించి తెలుసుకోవడం మొదటి మెట్టు.

ఆన్‌లైన్ సైకియాట్రిస్ట్‌ల గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదీ

మీకు సరైన మానసిక వైద్యుడిని కనుగొనడం చాలా కష్టమైన ప్రక్రియ. ఆన్‌లైన్ సైకియాట్రిస్ట్‌ల గురించి మరియు వారు సూచించే వాటి గురించి తెలుసుకోండి