సైన్స్

డిజిటల్ గిజా ప్రాజెక్ట్ పరిశోధన మరియు ఇమేజింగ్‌ను మిళితం చేసి విద్యావేత్తలకు మరియు చేతులకుర్చీ అన్వేషకులకు పోర్ట్రెయిట్‌ను అందిస్తుంది.

అతని చిన్న మరియు ధైర్యవంతమైన జీవితం మనకు ఏమి చెబుతుందో మనమందరం ఆలోచించాలి.

భూమి యొక్క అతిపెద్ద చేప అయిన తిమింగలం సొరచేపల జీవశాస్త్రంపై లోతైన అంతర్దృష్టిని పరిశోధన అందిస్తుంది, అలాగే జీవుల పరిరక్షణకు ముఖ్యమైన చిక్కులను అందిస్తుంది.